יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 5.6.19 - צילום ועריכה להב דוד

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 5.6.19 - צילום ועריכה להב דוד