מגזין אוקטובר 2019 טלוויזיה קהילתית

מגזין אוקטובר 2019 טלוויזיה קהילתית

צילום ועריכה: דוד להב