קבוצות וואטסאפ

קבוצות וואטסאפ

תושבים יקרים,

הקבוצות נוצרו למענכם הצטרפו ותעודכנו במידע הרלוונטי לקבוצה.

ידוע לי כי הצטרפותי לקבוצת ה"ווטסאפ" העירונית נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי המלאה. אני מסכים/ה ומאשר/ת לעיריית ראש העין לשלוח לי הודעת/מידע עירוני, לרבות דברי פרסומת וכי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 ("ספאם"). ידוע לי כי העירייה איננה אחראית לטיב/איכות המוצרים/השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים. ידוע לי כי בכל עת אוכל לצאת מהקבוצה באמצעות לחיצה על לחצן "יציאה מהקבוצה". הצטרפותי לקבוצה תיחשב כמתן הסכמה מצידי לתנאים.

עדכוני 106

 

עדכוני מוקד 106   , עדכוני מוקד 2 , עדכוני מוקד 3 , עדכוני מוקד 4 , עדכוני מוקד 5 

 

 עדכוני מוקד 6 , עדכוני מוקד  , עדכוני מוקד 8 ,  עדכוני מוקד 9 ,  עדכוני מוקד 10 

 

 חינוך

חינוך  חינוך 2 חינוך 3 חינוך 4 חינוך5

תרבות

 

עדכוני תרבות , עדכוני תרבות 2 , עדכוני תרבות 3 , עדכוני תרבות 4  , עדכוני תרבות 5 

 

עדכוני תרבות 6 ,עדכוני תרבות 

 

אזרחים ותיקים

 

ראש העין אזרחים ותיקים  , ראש העין אזרחים ותיקים

 

ראש העין עסקים

ראש העין עסקים 

 

 

ביטחון

ביטחון ,  ביטחון 2


 

 

 

contact106