רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023

רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023

רישום מקוון לגני ילדים בחינוך ממלכתי / ממלכתי-דתי / תורני מוכש"ר (מוכר שאינו רשמי)

לרישום ילדים תושבי העיר לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 - לחצו כאן

רישום מאוחר יתאפשר בין התאריכים 12 במרץ 2023 עד 16 במרץ 2023
contact106