רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023

רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023

רישום מקוון לכיתות א' בחינוך ממלכתי / ממלכתי-דתי

רישום מאוחר יתאפשר בין התאריכים 12 במרץ 2023 עד 16 במרץ 2023

לרישום ילדים תושבי העיר לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 - לחצו כאן

 

לרישום ילדים שהינם תושבים חדשים לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 - לחצו כאן

contact106