נבחרי ציבור

עדי אביני סגן ראש העיר

מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי, מורשת ישראל ואסטרטגיה כלכלית.
מחזיק תיק וועדת כספים.
חבר בוועדות: בטיחות בדרכים, חינוך, מיגור אלימות, שימור אתרים, השמדה והנצלה, קשרי חוץ, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, בריאות, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ בוועדת משנה לתכנון ובניה.
 
contact106