לשכת מנכ"ל

לשכת מנכ"ל

מנכ"ל העירייה: אילן הררי
טלפון:
03-9007210
דוא"ל: ayala-m@rosh.org.il
מייל האגף: mankal@rosh.org.il
טלפון: 03-9007201/2

קבלת קהל:

ימים א'-ה' בים השעו 13:00-9:00

קבלת קהל:

קבלת קהל בתיאום מראש.

לשכת מנכ"ל העירייה, מטפלת בהפעלה שוטפת של המערכת העירונית על כל שלוחותיה ובביצוע ההחלטות המתקבלות במועצת העיר.

 

צוות הלשכה:

 

איילה משה מנהלת לשכה. טלפון: 03-9007210

 

רו"ח שירי כרמלי עוזרת מנכ"ל. טלפון: 03-9007371

 

עומר כהן עוזר מנכ"ל, צוער. 03-9007369