לשכת ראש העיר

לשכת ראש העיר

ראש העיר: שלום בן משה


טלפון:
03-9007202/3

 

לשכת ראש העיר:
ראש העירייה הוא ראש המנגנון העירוני ואחראי למילוי הוראות החוק החלים על עירייה.
ראש הרשות מוסמך לנהל את ענייני העיר.
ראש העיר כפוף בפעולותיו להוראות החוק ולמגבלות התקציב.

דוא"ל: nili@rosh.org.il

טלפון: 03-9007201/2

צוות לשכת ראש העיר:
חבצלת שפיר מנהלת לשכה. טלפון: 03-9007203
נילי סולומון מזכירת ראש העיר: 03-9007202/1
צדקי צפר עוזר ראש העיר: 03-9007301
יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ופורום נשים: רויטל יהודה. טלפון: 03-9007241

contact106