אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022