אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021

כפי שאושרו בישיבת המועצה מיום 4.8.2020
הערה: פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה בה אושרו התבחינים טרם אושר.

לצפייה בקובץ לחץ כאן