תמיכות לשנת 2017 כפי שאושרו בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 11.12.17

תמיכות לשנת 2017 כפי שאושרו בישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 11.12.17