תבחינים לתמיכות לשנת 2017 שאושרו בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 8.8.16.

תבחינים לתמיכות לשנת 2017 שאושרו בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 8.8.16.