תבחינים למתן תמיכות לשנת 2016. (כפי שאושרו במועצת העיר בתאריך 27.7.2015).

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2016. (כפי שאושרו במועצת העיר בתאריך 27.7.2015).