תמיכות לשנת 2015 שאושרו בועדת תמיכות ובועדת המליאה מיום 14.12.15.

תמיכות לשנת 2015 שאושרו בועדת תמיכות ובועדת המליאה מיום 14.12.15.