תמיכות לשנת 2014, שאושרו בוועדת תמיכות ובוועדת המליאה מיום 22.12.14 .

תמיכות לשנת 2014, שאושרו בוועדת תמיכות ובוועדת המליאה מיום 22.12.14 .