סכומי התמיכות שאושר על ידי מועצת העירייה לשנת 2013

סכומי התמיכות שאושר על ידי מועצת העירייה לשנת 2013