הארכת המועד להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2012

הארכת המועד להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2012