מחלקת תפעול ואחזקה

מחלקת תפעול ואחזקה

מחלקת תפעול ואחזקה

מנהל המחלקה וסגן מנהל אגף שפ"ע: יריב חרזי yariv_h@rosh.org.il
סגנית מנהל המחלקה: אופירה מדמוני ofira@rosh.org.il
טלפון: 039007364
פקס: 03-9008824

מחלקת תפעול ואחזקה מתמקדת בטיפול ותיאום כל עבודות הפיתוח המתבצעות בעיר.

המחלקה מקדמת את התחומים הבאים:
- תחזוקת תשתיות ברחבי העיר
- שדרוג רחובות ברחבי העיר – בשיתוף אגף הנדסה
- שיפוץ מוסדות ציבור בעיר
- ביצוע נגישות במרחב העירוני ומבני וציבור, מקלטים ציבורים
- תחזוקה שוטפת של מערכת הניקוז בעיר
- ניקוי שטחים פתוחים וציבוריים, והכשרת שבילי אש כהגנה מפני שריפות
- פינוי ערמות פסולת

הארה:
הטיפול מבוצע כתחזוקה שוטפת ומתן מענה לפניות התושבים באמצעות המוקד העירוני 106.