מחלקת איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה
מנהלת מחלקה: דפנה לביא
מזכירה: סיגל חדד
פקס: 03-9008821
טלפון: 039007365 


מחלקת איכות הסביבה פועלת בתחום בתכנון סביבתי, מתן הנחיות סביבתיות במסגרת תכניות מתאר, תב"ע והיתרי בנייה.
המחלקה לאיכות הסביבה אחראית למניעה ולצמצום חשיפת אוכלוסייה לסיכונים ולמפגעים סביבתיים, אחראי למניעה ולצמצום זיהום קרקע, אוויר ומים, ולטיפול במטרדי ריח, רעש, קרינה, שפכים, אסבסט וכד`.
כמו כן, המחלקה אחראית על טיפול במוקדים מרכזיים המסכנים חיי אדם באמצעות הסדרת רישוי עסקים וטיפול בפניות ציבור.
בנוסף, המחלקה פועלת להטמעת תכניות חינוכיות ולהעלאת המודעות הסביבתית בקהילה ובמערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי למען שימור הסביבה בהווה ובעתיד.
המחלקה מקדמת את דיוני ועדת איכות הסביבה העירונית. ועדת איכות הסביבה היא ועדה סטטוטורית המתכנסת ארבע פעמיים בשנה לדון בנושאים שונים הנמצאים על סדר היום במטרה לקדם עשייה סביבתית.
חברי הוועדה כוללים את יו"ר הוועדה, מחזיק תיק איכות הסביבה בעירייה, חברי מועצה, מנהלת מחלקת איכות הסביבה, נציג ארגוני הסביבה ונציגי ציבור.

לצפייה בפרוטוקולי הוועדה- לחצו כאן

 

הנחיות עירוניות לתכנון מצנחות אשפה בבניינים - עדכון 21.10.15

הנחיות מחלקת איכות הסביבה לתכנון בניין מגורים 2016