מחלקת תברואה

מחלקת תברואה

מנהל מחלקת תברואה: בועז כהן
ימי הוצאת פסולת גינה ופסולת גושית לתושבים בלבד (לא לעסקים ולאזורי התעשייה)
פינוי פסולת גינה( גזם) ופסולת גושית מתבצעת ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.
הוצאת פסולת גינה / גושית שלא במועדים הנקובים לעיל הינה עבירה על חוק העזר ודינה קנס.

הגדרות פסולת
פסולת גינה (גזם)- פסולת שמקורה מהצומח דוגמת ענפים, שלכת, דשא וכו'

פסולת גושית - פסול מוצקה יבשה כגון ריהוט, גרוטאות וכו' למעט פסולת בניין וחומרים מסוכנים.
1. יום הוצאת הפסולת - יום לפני היום הנקוב בטבלה.
2. יש להניח את הגזם והפסולת הגושית במקום מרוכז, נגיש למנוף ובשטח מרוצף, לא על אדניות/ערוגות או צנרת גינון.
3. אין לחסום באמצעות הגזם ו/או הפסולת הגושית צירי הליכה/ נסיעה/ שבילי אופניים.
4. יש להניח פסולת גינה כגון: דשא קצוץ, שלכת וכד" בתוך שקיות סגורות בלבד.
5. פינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם ופסולת גושית, יש לתאם עם אגף שפע מחלקת תברואה דרך מוקד 106
6. אין להוציא פסולת בניין אלא לפנותה לאתר מורשה. 
 

אזור א'

ימי פינוי אשפה

(לא כולל טמוני קרקע – ראו מטה טבלת "פינוי טמוני קרקע")

ימי פינוי גזם

נווה אפק צבאית

א,ג,ה

א

גבעת הסלעים

א,ג,ה

ג

גבעת טל

ב,ד,ו

ב

נווה אפק אזרחית

ב,ד,ו

א

מצפה אפק

ב,ה

ה

נופרים

ג,ו

ג

 

 

אזור ב'

ימי פינוי אשפה

(לא כולל טמוני קרקע – ראו מטה טבלת "פינוי טמוני קרקע")

ימי פינוי גזם

צה"ל

א,ד

ג

רמב"ם 1

א,ד

ג

רמב"ם 2

א,ד

ה

שבזי

ב,ה

ה

אביב

ג,ו

ד

רקפות

ג,ו

ד

אזור התעשייה חדש/ ישן

ג,ו

ג

 

*רמב"ם 1 – חזון איש, מהרי"ץ, מהריק"א, חפץ חיים, הרב שלום מנצורה, רבי עקיבא, אבצ"ן, חג`בי, שלום זכריה, סעדיה גאון, רמב"ם, צה"ל 1-27.

**רמב"ם 2 – גלוסקא, העצמאות, הסופר, אבן גבירול, יבניאלי, גיבורי ישראל, שבזי מהרמזור עד כיכר אלי כהן, יוסף מלאכי, התנאים, המוביל הארצי, הירקון, צדוק יצהרי, הרכבת, הקטר, המסילה.

 

אזור ג'

ימי פינוי אשפה

(לא כולל טמוני קרקע – ראו מטה טבלת "פינוי טמוני קרקע")

ימי פינוי גזם

רובע פרס נובל (מתחם A)

א,ד

א

רובע האמנים (מתחם B1 ***)

ב,ה

ב

רובע האמנים (מתחם B2 ****)

ג,ו

ג

מתחם E

ג,ו

ד

 

*** רובע האומנים (מתחם B1): גולדה מאיר, יפה ירקוני, דוש קריאל גרדוש, ברכה צפירה, שרה לוי תנאי, חנוך לוין, שייקה אופיר, זהרה אלפסיה, ניסים אלוני, עופרה חזה, נתן אלתרמן, חנה רובינא, דליה רביקוביץ, יונתן רטוש, חיים הרצוג.

**** רובע האומנים (מתחם B2): אלוף הרב גורן, יונה וולך, רחל המשוררת, שושנה דמארי, יוסי בנאי, נחום גוטמן, לאה גולדברג, זיקו גרציאני, תרצה אתר, מרים ילן שטקליס, עוזי חיטמן, נתן יונתן, בת שבע דה רוטשילד.

 

ימי פינוי טמוני קרקע בלבד:

 

שכונות / אזורים ימי פינוי טמוני קרקע בלבד

רובע חתני פרס נובל מתחם A

שכונה ותיקה

רחוב סמדר

רחוב הסלע

א, ג, ה

רובע האומנים

רובע הנביאים

C מתחם

ב, ד, ו

 

 

הערות:
1. אשפה ביתית:
פינוי אשפה ביתית מתבצעת בין פעמיים לשלוש בשבוע בהתאם לנפח הפח:
נפח 240- פעמיים בשבוע.
נפח 80- שלוש פעמיים בשבוע.

2. פינוי גזם:
יום הוצאת הגזם לנקודת הפינוי יהיה יום קודם ליום פינוי הגזם.
אסור להוציא גזם ביום הפינוי עצמו למעט שכונת נווה אפק, שם ניתן להוציא ביום הפינוי עד השעה 09:00 בבוקר.

3. ניקיון רחובות:
ימים א, ד - גבעת טל 5, גבעת הסלעים, צה"ל, נופרים, רובע האומנים B1***, חלק מרמב"ם (חזון איש, סעדיה הגאון וסמטאות)

ימים ב, ה - נווה אפק הצבאית, נווה אפק אזרחית, אביב, הרקפות, רובע חתני פרס נובל מתחם A.

ימים ג, ו - גבעת טל, פסגות טל (שכונות 3 ו-4), מצפה אפק, שבזי, רובע האומנים B2****, חלק מרמב"ם (עצמאות, יבניאל, וסמטאות)


הערות:
הניקיונות מתבצעים בין פעם לפעמיים בשבוע (כ- 80% פעמיים בשבוע).
ייתכנו שינויים בתוכנית הפינויים בהתאם לצרכים, אירועים וחגים שונים
contact106