יחידת אכיפה עירונית

יחידת אכיפה עירונית

ליצירת קשר:
Yehuda.d@rosh.org.il

Liat.t@rosh.org.il
039032806

קיום סיור משולב שוטר/פקח לאכיפת חוקים משטרתיים ועירוניים
קיום סיורים משותפים 24/7
סיוע לפקחים האזוריים בקיום משימותיהם
שמירה על הרכוש, וונדליזם בגנים ושטחים ציבוריים

contact106