מחלקת פיקוח עירוני

מחלקת פיקוח עירוני

מזכירת המחלקה: ליאת צומעי
אימייל: pickuh@rosh.org.il

טלפון: 03-7500645 | מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות 12:00-10:00
פקס: 03-9008823
כתובת: רחוב ש"י עגנון 12 פינת רחוב שבזי

קבלת קהל:

יום ב' 12:00-10:00

יום ג' 17:30-16:00

מחלקת פיקוח עירוני אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה המחייבים מניעת מפגעים והסרתם בשטח הציבורי ובשטח הפרטי. בסמכות הפיקוח לאכוף את חוקי העזר ע"י מתן הערה התראה בכתב, הגשת דו"ח ברירת משפט והגשת תביעה משפטית.

מהמפקחים נדרשת רמה מקצועית ראויה על מנת שיוכלו לבצע תפקידם כנדרש.

contact106