ביטחון מוסדות חינוך

ביטחון מוסדות חינוך

יצירת קשר לתושב: 03-75000653, 03-7500656

פקס: 03-9008807
אחיעזר: ezer@rosh.org.il
אודי: udi.d@rosh.org.il
אורן: Orenm@rosh.org.il


תפקידי מחלקת מוסדות חינוך:

• ניהול מערך האבטחה השוטפת למוסדות חינוך
• פיקוח ובקרה יומי על פעילות האבטחה
• פיקוח ובקרה על כשירות המאבטחים והציוד.
• ביצוע תרגולות למאבטחים
• הכנת תיקי נהלים לפעילויות השונות.
• הדרכת מנהלי/רכזי ביטחון מוסדות חינוך וגננות בקיום האבטחה השוטפת
• מתן מענה והתערבות באירועים חריגים
• קיום קשרי עבודה וגומלין עם מערך האבטחה של משטרת ישראל
• ניהול קשרי עבודה שוטפים עם מערך האבטחה המחוזי במשרד החינוך
• ניהול ותדרוך סיירי הביטחון ככח תגובה מהירה
• הנחיה, תיאום, בקרה ומעקב על פעילויות חוץ וטיולים של מוסדות החינוך.
• הנחיה, תיאום, בדיקה ואישור של אירועים במוסדות החינוך.
• ריכוז וניהול הפניות השוטפות של בעיות בטיחות במוסדות חינוך
• מתן הנחיות וייעוץ מקצועי למנהלי מוסדות החינוך למנהלי מוסדות החינוך

 

contact106