מחלקת מתח נמוך

מחלקת מתח נמוך

ליצירת קשר: 03-7500653

כתובת מייל: ofir@rosh.org.il


למחלקת מיגון וטלוויזיות במעגל סגור אחריות כוללת על התקנת מערכות אזעקה, מצוקה אינטרקום, כריזה ומצלמות לכלל מוסדות החינוך, רחבי העיר , ומבנה הציבור של העירייה.

המחלקה אחראית על תחזוקתן ותקינותן של כלל מערכות האזעקה, מצוקה, אינטרקום, כריזה , ומצלמות בכלל מוסדות החינוך, רחבי העיר, ומבני הציבור של העירייה.

למחלקת מיגון וטמ"ס אחריות על כלל מערכות הטכנולוגיה, הן ביחידות הקצה, והן במוקד העירוני ובשיתוף מנהל המחשוב העירוני.

בנוסף, למחלקת מיגון וטמ"ס אחריות כוללת להכשרתם והדרכתם של עובדי העירייה בתחומי הטכנולוגיה.

contact106