נבחרי ציבור

עומר רצון

מחזיק תיק תרבות, ספורט והגן הלאומי מגדל צדק.
חבר בוועדות: כספים, ביטחון וחירום, איכות הסביבה, ועדת המשנה לתכנון ובניה, שמות רחובות, השמדה והנצלה, אובדנים ונזקים, קשרי חוץ, גמלאים, בריאות, רווחה, תיירות, ספורט.
 
 
 
contact106