מחלקת מוסדות חינוך

מחלקת מוסדות חינוך

יצירת קשר לתושב: 03-75000653, 03-7500656
פקס: 03-9008807

אחיעזר: ezer@rosh.org.il
אודי: udi.d@rosh.org.il

תפקידי מחלקת מוסדות חינוך:

- תפקידי מחלקת מוסדות חינוך:
- ניהול מערך האבטחה השוטפת למוסדות חינוך
- פיקוח ובקרה יומי על פעילות האבטחה
- פיקוח ובקרה על כשירות המאבטחים והציוד.
- ביצוע תרגולות למאבטחים
- הכנת תיקי נהלים לפעילויות השונות.
- הדרכת מנהלי/רכזי ביטחון מוסדות חינוך וגננות בקיום האבטחה השוטפת
- מתן מענה והתערבות באירועים חריגים
- קיום קשרי עבודה וגומלין עם מערך האבטחה של משטרת ישראל
- ניהול קשרי עבודה שוטפים עם מערך האבטחה המחוזי במשרד החינוך
- ניהול ותדרוך סיירי הביטחון ככח תגובה מהירה
- הנחיה, תיאום, בקרה ומעקב על פעילויות חוץ וטיולים של מוסדות החינוך.
- הנחיה, תיאום, בדיקה ואישור של אירועים במוסדות החינוך.
- ריכוז וניהול הפניות השוטפות של בעיות בטיחות במוסדות חינוך
- מתן הנחיות וייעוץ מקצועי למנהלי מוסדות החינוך למנהלי מוסדות החינוך 

contact106