נבחרי ציבור

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

חברה בוועדות: ביקורת, קידום מעמד הילד, חינוך, מלגות לסטודנטים, קשרי חוץ, קידום מעמד האישה, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, תיירות.
מ"מ בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
 
 
contact106