נבחרי ציבור

חנוך עוז

חבר בוועדות: קשרי חוץ, גמלאים, רווחה, תיירות. מ"מ בוועדת כספים.
 
 contact106