נבחרי ציבור

מיכל סופרין דיסטניק

מחזיקת תיק נשים ומגדר.

מחזיקת תיק הוועדה לקידום מעמד האישה.
חברה בוועדות: כספים, שמות רחובות, אובדנים ונזקים, גמלאים, תיירות.
מ"מ בוועדות: מכרזים, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, חינוך, שימור אתרים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, בריאות, רווחה, ספורט.
מ"מ מחזיק תיק ועדת חינוך.
 
 

 

 

contact106