מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים

מנהלת מחלקת רישוי עסקים: נעמי פנחס
דוא"ל המחלקה : rishuiasakim@rosh.org.il
טלפון: 03-9031941 | 03-9026136
פקס: 03-9008825
כתובת: רחוב מלכי ישראל 15, ראש העין

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת דוא"ל – רישוי עסקים , יינתן מענה זמין ככל הניתן 

קבלת קהל:

 

בימים א' ג' ה'

 

בין השעות 8.30 עד 13.00

 

מענה טלפוני:

 

בימים ב' ד'בין השעות  9.00 עד 12.00

 

פנה אלינו באופן מקוון 

 

תושבים ובעלי עסקים יקרים 

מחלקת רישוי עסקים  בעיריית ראש העין מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968

(להלן – החוק), התקנות והצווים שהותקנו על פיו, המסדירים את נושא רישוי עסקים ברחבי העירייה .

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013  (להלן -הצו) נקבע אלו עיסוקים טעוני רישוי,

וכן "נותני אישור" המורשים לקביעת תנאים ברישיון עסק, בהתאם לאופי פעילות העסק.

החוק קובע כי: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו...".המשמעות, שלא יפתח עסק ללא שהתקבל אשור הגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק. הליך רישוי עסקים הינו מורכב ועליכם לפעול להשגת אישורים מול מספר גורמים במקביל .

המחלקה אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע הוראות חוק רישוי עסקים ותנאי הרישיון ומרכזת את הליכי הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים האחרים שהינם "נותני אישור" כגון: משטרת ישראל, שירותי כבאות והצלה, משרדי הבריאות, הגנת הסביבה, כלכלה ועוד וגורמים עירוניים כגון: הוועדה המקומית לתכנון ובניה, מחלקת איכות סביבה , תברואן העירייה ועוד... .

מחלקת רישוי עסקים עומדת לרשותכם בכל שאלה והבהרה וכן במתן סיוע מקצועי וזמין לכל אורך הליך הרישוי עד לקבלת רישיון עסק המיוחל.