מחלקת ביטחון וחירום

מנהל מח' אבי מייל: avi.e@rosh.org.il

037500653 037500657 פקס: 039008807

תחומי אחריות המחלקה:

• ביטחון מוסדות החינוך

• ביטחון עירוני

• מוכנות לשעת חירום

 

contact106