מלגות לסטודנטים תושבי העיר לשנים 2021-2022

הרשמה הסתיימה . תשובות יימסרו עד ליום 22/11/2021

עיריית ראש העין מברכת אתכם, הסטודנטיות והסטודנטים תושבי העיר, בשנת לימודים פורייה ומוצלחת.
העירייה שמחה לאפשר לכם מלגת לימודים בתמורה לתרומה משמעותית לקהילה בראש העין.

סטודנטים/יות הרשאים/ות להגיש בקשה למלגה הינם/ן סטודנטים/יות אשר עומדים/ות בתבחינים כפי שאושרו ע"י מועצת העירייה.
מתן כל המלגות מותנה בביצוע מלוא השעות ובעמידה בתנאים כמפורט במסמך התבחינים - לחצו כאן

התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
מלגות על פי נוהל זה מיועדות לגברים ונשים העומדים בתבחינים שלהלן.
סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף העירייה, מפעל הפיס ופר"ח ל- 65 סטודנטים.
סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף העירייה ומפעל הפיס ל-25 סטודנטים.
סה"כ יינתנו מלגות בתכנית סל"ע בשיתוף העירייה, מפעל הפיס וידידים ל- 6 סטודנטים.
סה"כ יינתנו מלגות עירוניות ל-20 סטודנטים.

המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי ראש העין.
ההרשמה למלגות לסטודנטים תתקיים בין התאריכים 10/10/2021 ועד 31/10/2021 בשעה 12:00
לשאלות ניתן לפנות למייל milga@rosh.org.il ובטלפונים 03-9007371 ו 03-6036093
בפניכם/ן 4 מסלולי מלגות: יש למלא את טופס הבקשה בקפידה ולצרף את האישורים הדרושים בעת מילוי טופס הרישום באתר.
בקשה שתוגש ללא מסמכים לא תיבחן.