הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית

אימייל:shula@rosh.org.il
טלפון: 03-9007218
פקס: 03-9008804
כתובת: רחוב שילה 21 (בניין א') ראש העין

הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה, ומנוהלת על ידי היועצת המשפטית לעירייה עו"ד פרומה פורת.

תפקידי הייעוץ המשפטי לעירייה:
• ייעוץ משפטי לראש העיר וסגניו.
• ייעוץ משפטי למועצת העיר וועדותיה.
• הפעלת התביעה הכללית של העירייה בעבירות על חוקים שיש לאוכפם.
• ייעוץ וליווי משפטי ליחידות העירייה, הנחייה, הדרכה לרבות ליווי משפטי בכל תחומי פעילות יחידות העירייה.
• ייצוג משפטי וליווי הייצוג בהליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
• ניסוח מכרזים חוזים ומסמכים אחרים בעלי אופי משפטי.
• הטמעה של נוהלי עבודה מתוקנים בהתאם להוראות כל דין .

התחום הפלילי:
• התביעה העירונית פועלת על פי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ייצוג העירייה הינו בתחום הפלילי-מקומי, בנושאי עבירות שהעיקריות שבהן הן- חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק לימוד חובה, חוקי עזר המסדירים את החניה, שמירת הסדר הניקיון וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.

התחום המנהלי והאזרחי:
• ליווי הליכי הכנת מכרזים, הצעות מחיר לעבודות קבלניות, הכנת הצעות מחיר שנתיות לרכש, הכנת חוזים ובדיקת חוזים בין היתר חוזים עם יועצים ונותני שירותים.
• ליווי משפטי לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים.
• ליווי וייצוג משפטי בטיפול בהשגות ועררים בענייני ארנונה וסיוע בהכנת צווי ארנונה.
• ליווי וטיפול בעדכון חוקי עזר, ליווי הליכי אישור הקצאות מקרקעין, סיוע בגיבוש תבחינים למתן תמיכות.
• ייצוג/ליווי משפטי בתביעות המוגשות נגד העירייה, תביעות יזומות של העירייה, פינויים, גביית חובות תשלומי חובה, הלשכה המשפטית נעזרת גם בעורכי דין חיצוניים.

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998

contact106