נבחרי ציבור

נבחרי ציבור

למועצת העיר סמכויות הניתנות לה על פי דין. מועצת העיר מהווה רשות מחוקקת  של העיר, מוסמכת לאשר חוקי עזר בתחומים רבים כגון היטלי פיתוח, שמירת הסדר  והניקיון, פיקוח על בעלי חיים, פיקוח על שילוט ופיקוח על החנייה.


מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה של העירייה המהווה מס ומקור ההכנסה המרכזי של הרשות.

אחד התפקידים המרכזיים של מועצת העיר הוא אישור התקציב השנתי השוטף של העירייה ואישור תקציבים בלתי רגילים של העירייה, המיועדים לפעולה חד  פעמית או לתחום מסוים.

אישור התקציב השנתי של העירייה מהווה כלי עבודה מרכזי וחשוב של  חברי מועצת העיר, באמצעותו יכולים הם להשפיע על פעילותה של העירייה.

 

 

שלום בן משה

 

שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין
03-9007201/2
054-4940260
03-9008802

 

 

 

עדי אביני סגן ראש העיר

 עדי אביני

 

סגן ראש העיר

מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי, מורשת ישראל ואסטרטגיה כלכלית

ראה מידע נוסף.. 

 ישי אדוארד

          ישי אדוארד

סגן וממלא מקום ראש העיר בתואר מחזיק תיק ועדת משנה לתכנון ובנייה

050-6504236
050-5464767
 
ראה מידע נוסף..

הרב יעקב אדמוני

הרב

 

דורון אמסלם                                 

עדי אביני

 

מחזיק תיק רווחה וחינוך תורני

054-2601253

ראה מידע נוסף.. 

 

בני אנניה          

עדי אביני

 

מחזיק תיק נוער וצעירים, קליטה ועלייה ואזור תעשייה

054-4940583

ראה מידע נוסף.. 

 

בן (בנגה) בית אור

בן בנגה בן אור

 

050-8330645

03-9007201/2

03-90078802

benga@rosh.org.il

ראה מידע נוסף.. 

 

משה בן טובים

משה בן טובים

 

עופר גבאי

עופר גבאי

 

מחזיק תיק חדשנות ויזמות
054-6842593

ראה מידע נוסף.. 

 

מיכאל מלמד

עדי אביני

 

סגן ראש העיר, מחזיק תיק אגף תכנון והנדסה, מחזיק תיק מחלקת תרבות תורנית

050-6850829
03-9007262

ראה מידע נוסף..

 

מיכל סופרין דיסטניק

מיכל

 

מחזיקת תיק נשים ומגדר

052-8301565

ראה מידע נוסף..

 

חנוך עוז

חנוך

 

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

עדי אביני

 

עומר רצון

עומר

 

מחזיק תיק תרבות, ספורט והגן הלאומי מגדל צדק
054-4940201
omer@rosh.org.il

ראה מידע נוסף.. 

 

רז שגיא

רז שגיא

 

עומר שכטר

עומר שכטר

 

מחזיק תיק חינוך ממלכתי.
054-7633708
omersh18@gmail.com

ראה מידע נוסף..

 

מעוז שלום

 

 

מחזיק תיק מנהלות שכונות וקהילה

054-7788979

ראה מידע נוסף..

 

contact106