חוקי עזר עירוניים

חוקי עזר עירוניים

חוקי עזר עירוניים

חוק עזר לראש העין (אגרת תעודה, אישור ושירות)                                            חוק עזר לראש העין (העמדת רכב וחנייתו)

 חוק עזר לראש העין (בית מטבחיים)                                                                   חוק עזר לראש העין (הריסת מבנים מסוכנים)

חוק עזר לראש העין (החזקת בעלי חיים)                                                            חוק עזר לראש העין (עגלות)

חוק עזר לראש העין (הסדרת השמירה)                                                               חוק עזר לראש העין (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי)

חוק עזר לראש העין (הצמדה למדד)                                                                   חוק עזר לראש העין (שחיטת עופות)      

חוק עזר לראש העין (מודעות ושלטים)                                                                חוק עזר לראש העין (תיעול) 

חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות)                                                               

חוק עזר לראש העין (פיקוח על כלבים וחתולים)                                                 

חוק עזר לראש העין (פתיחת בתי עסק וסגירתם)                                                 

חוק עזר לראש העין (רשיונות לאופניים)                                                          

חוק עזר לראש העין (שטחים ציבוריים פתוחים)                                                   

חוק עזר לראש העין (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי)                                            

חוק עזר לראש העין (שמירת הסדר והניקיון)