שיתוף:

תושבים יקרים,

להלן רשימת המקומות המאושרים להבערת מדורות ל"ג בעומר לפי שכונות. המקומות המאושרים להבערת מדורות יסומנו בדגלי עירייה. המקומות יוכשרו וינוקו על ידי העירייה. בהדלקת המדורות יש לפעול על פי הנחיות שרות כבאות והצלה ארציים ובהתאם להנחיות המשטרה והשיטור העירוני. מוקד ומרכז מידע עירוני 106 לרשותכם.