שיתוף:

תושבים יקרים,

במסגרת הסכם הגג עם משרד התחבורה לפיתוח שבילי אופניים בעיר, תוכננו שבילי אופניים ברחבי העיר שיהוו חלק מרשת לחיבור כלל חלקי העיר.
שביל האופניים ברחוב משה דיין, הינו חלק מרצף שבילים המחבר בין שבילי אופניים קיימים בשכונת פסגות אפק לשכונת גבעת טל ומשם המשך שבילים המתחברים עד לרחוב יהושוע בן נון.
כל זאת במטרה לחבר ולייצר נגישות ברכיבה למוסדות חינוך וציבור, לעודד שימוש ברכיבה על אופניים, לדאוג להפחתת זיהום האוויר בהורדת הנסועה בפרט באזורים עתירי תנועה.
בתכנון המקורי של שביל האופניים במשה דיין, השביל עבר בתוך השצ"פ. לאור מצב דברים זה, נשלח התכנון להתייחסות יו"ר מנהלת השכונה. ביוזמת תושבי השכונה, התקיימה פגישה בפארק טל בשיתוף גורמי העירייה ונציגי חברת נתיבי ישראל. לאור בקשת התושבים שונה התכנון ושביל האופניים הועתק לקצה השצ"פ בצמוד למדרכה והתכנון החדש נשלח ליו"ר מנהלת השכונה. למרות זאת, ביקשו מספר תושבים לקיים פגישה בראשות ראש העיר לצורך ביטול שביל האופניים במשה דיין.

בפגישה סוכם:

1. יבוצע סקר צרכים עירוני לבחינת הצורך בחיבור וביצוע שבילי אופניים:

בוצע סקר שממצאיו העלו כי קיים צורך ביצירת חיבוריות וקישוריות של שבילי אופניים בכל חלקי העיר למוסדות חינוך, ציבור, תחנת הרכבת ועוד.

ניתוח סקר רכיבה.pdf

2. בחינת ביצוע השביל באלמנטים שיאפשרו חילחול:

מבדיקה עם מתכנני הפרויקט, לא ניתן לבצע שביל אופניים באלמנטים המאפשרים חילחול, שביל האופניים נמצא בצמוד למדרכה ובקצה השצ"פ ועל כן לא ימנע חילחול.

3. אישור בטיחות לביצוע השביל

התכנון נבדק ע"י מהנדס תנועה שאישר את התכנית.

4. חניות בשביל האופניים ברחוב מנחם בגין מזרח לטובת חניות הורי גן הילדים במסגרת התכנון תוכננו 5 חניות לטובת הורדה והעלאה.

 בנוסף, במענה לשאלה בנוגע לעקירת עצים:  בפרויקט משה דיין אין עקירת עצים, מתבצעת העתקת עצי פרי בלבד לרבות שתילת עצים חדשים.

לאור הנתונים לעיל, הוחלט כי יבוצע פרויקט שביל האופניים במשה דיין המחבר לשבילי האופניים: 
רחוב ז'בוטינסקי – בשלבי ביצוע (מרחוב יגאל אלון עד משה דיין)
רחוב מנחם בגין ונחל רבה – בוצע