שיתוף:

עיקרי התקציב:

בתחום הביטחון
תקציב הביטחון גדל ב- 1.3 מליון ש"ח

בתחום החינוך
תקציב החינוך גדל ב59 מיליון ש"ח, ויעמוד על 387 מליון ש"ח
51% מהתקציב העירוני מושקע בחינוך
> גם השנה תמשיך לפעול תוכנית גפ"ן-גמישות פדגוגית ניהולית המאפשרת למנהלים של בתי הספר קבלת כספים ממשרד החינוך מעבר לתקציב השוטף בסך של מעל 20 מיליון ש"ח.

> השנה נרחיב בהתאם לתוכנית את שדרוג ופיתוח מוסדות החינוך כולל מרחבי למידה, תחזוקה , רכישת מחשבים חדשים, החלפת מזגנים ועוד.

בתחום שיפור פני העיר
השנה הגדלנו את התקציבים ובכלל זה תקציבים נוספים מעבר לתקציב השוטף כ.8 מליון ש"ח תוך מתן דגש על ניקיונות ואחזקת גנים, שצפ"ים , תברואה, מיחזור ותשתיות ונשים דגש נוסף על איכות הסביבה.

הקצנו תקציב של 250,000 ש"ח למאבקים סביבתיים ובכלל זה, המאבק בתוכנית להקמת תחנת הכוח.

> החברה העירונית המבצעת את פעילות התרבות של העירייה , תמשיך לפעול גם השנה בהיקפים גדולים כולל ביצוע אירועים ומופעים לאורך השנה לכל שכבות הגיל.

> המחלקה למורשת ישראל ותרבות תורנית ימשיכו לקיים  אירועים גם השנה.

בתחום נוער וצעירים
השנה תורחב פעילות נוער וצעירים ויתקיימו יותר תוכניות העשרה ותרבות במועדונים. השנה ייפתח מועדון נוער חדש במתחם שפיר וכן מועדון וספריה תורנית. זאת לצד פעילות מרכז הצעירים קאסה.

> בתחום שירותים חברתיים (רווחה)
התקציב גדל ב6 מיליוני ש"ח במטרה להמשיך ולהעניק את מיטב השירותים עבור תושבות ותושבי העיר.

יש לציין כי לתקציב זה יתווספו תקציבים בלתי רגילים(תב"רים) שהינם תוספות חשובות לתקציב השוטף ומשמשים לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שונים.