הורים יקרים,

הרישום למוסדות החינוך לבוגרי כיתות ו' ו-ט' הלומדים בעיר יתבצע באופן מקוון באתר העירייה בלבד.

הרישום יחל ביום שני 4.3.24 ויסתיים ביום ראשון 10.3.24.

לביצוע הרישום המקוון נדרש להזין מס' זהות ותאריך לידה של תלמיד/ה, ומס' זהות של ההורה ולהמשיך בתהליך הרישום.

חט"ב ממלכתי – תלמידים/ות המבקשים/ות להתמיין לכיתות על-יישוביות יבחרו קטגוריה זו בטופס הרישום המקוון, ניתן יהיה לדרג שתי כיתות על-יישוביות מתוך ארבע.

תיכון ממלכתי – תלמידים/ות המבקשים/ות להתמיין למגמות על-יישוביות יירשמו לתיכון המקור ברישום המקוון ויעקבו אחר הנחיות התיכונים.

 מידע על מגמות וכיתות על-יישוביות מופיע בחוברת הרישום לחינוך העל-יסודי לשנה"ל תשפ"ה  - לחצו כאן

למבקשים להחליף זרם חינוכי (ממלכתי / ממלכתי דתי)-דתי

יש לבצע רישום לביה"ס ממנו מבקשים את ביצוע ההעברה, ולאחר מכן יש למלא את בקשת ההעברה לביה"ס הרצוי - שני השלבים מתבצעים באופן מקוון באתר העירייה.

רישום לאחר המועדים המפורסמים לעיל יאושר על בסיס מקום פנוי.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המחלקה לחינוך על-יסודי: מענה טלפוני בימים א'- ה' בין השעות 12:00-08:30 בטלפון: 03-9007317 / 074-7910460