רישום מקוון לכיתות א' בחינוך ממלכתי / ממלכתי-דתי

רישום מאוחר יתאפשר בין התאריכים 12 במרץ 2023 עד 16 במרץ 2023