רישום מקוון לכיתות א' בחינוך ממלכתי / ממלכתי-דתי

הרישום יחל בתאריך 11 בינואר 2024 ויסתיים בתאריך 31 בינואר 2024