הרישום למוסדות החינוך העל-יסודיים (חטיבות ביניים ותיכונים) יתקיים בין התאריכים 4.3.24 ועד 10.3.24 באופן מקוון בלבד באתר העירייה
שיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ה (2025-2024) יתפרסמו במהלך חודש יולי 2024

 

רישום למוסדות חינוך