מחלקת שעת חירום
074-7667600
039008807

המחלקה פועלת להכנת העיר למצבי החירום השונים כפי שהוגדרו ע"י פיקוד העורף ומשרדי הממשלה, האחריות כוללת הבטחת מתן שירותים שיאפשרו המשך תפקוד חברתי כלכלי סביר לתושבי העיר ולבאים בשעריה (חוק התגוננות אזרחית, תשי"א 1951).

מערך החירום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב. בזמני שגרה וחירום, עם גופי החירום השונים כולל משרדי ממשלה, פיקוד העורף , משטרת ישראל, מכבי אש, מגן דוד אדום.

העירייה מעמידה את מתקניה ומגוון אמצעים נוספים ע"מ לספק מענה לצרכי האוכלוסייה ובהתאם לנוהלי מל"ח (משק לשעת חירום).

על פי חוק, העירייה הינה מפעל חיוני. משמעותו של דבר, על מנת שהעירייה תוכל להמשיך ולתת שירותים חיוניים לתושבי העיר בשעת חירום, מרותקים עובדי העירייה (הפטורים משירות מילואים) לעבודה, וממלאים תפקידים שונים על פי ההיערכות העירונית לשעת חירום.

וועדת מל"ח עירונית (משק לשעת חירום):

בעירייה קיימת ועדת מל"ח אשר בראשה עומד ראש העיר. בוועדה בעלי תפקידים חיוניים שונים אשר מפעילים את המערכת העירונית בזמן חירום. הוועדה מתכנסת ארבע פעמים בשנה ודנה בכל הנושאים הקשורים להיערכות בזמן חירום. כמו כן, מתבצעים תרגילים פנימיים ותרגילים ע"י גורמי חוץ.

וועדת משנה לפס"ח (פינוי, סעד, חללים):

בתוך מערך החירום קיימת וועדת משנה אשר תפקידה להיערך לטיפול באוכלוסייה המקומית במצבים שבהם יהיה צורך לפנות אוכלוסייה מהבתים. בוועדה חברים גם גורמי חוץ כגון משטרת ישראל, פיקוד העורף, הביטוח הלאומי ועוד.

פעילות המחלקה

 • גיבוש תפיסת העירייה למצבי החירום השונים. וכתיבת נוהלי עבודה למצבים השונים.
 • הכשרת עובדי העירייה ומתנדבים באמצעות ביצוע תרגילים, ביקורות והכשרות מקצועיות.
 • הקמת יחידת חילוץ מאומנת. היחידה מבוססת על כ- 40 מתנדבים תושבי העיר, לרשות היחידה עומד ציוד אישי ויחידתי בסיסי לחילוץ והצלת חיים.
 • הצטיידות באמצעים לשעת חירום.
 • הכנת המקלטים הציבוריים בעיר.
 • הכנת מרכז ההפעלה העירוני (מתקן שממנו תפעל הנהלת העירייה במצבי חירום קיצוניים).
 • היערכות המוקד העירוני לחירום.
 • העברת מידע חיוני לציבור הן במישור הדוברות והן במישור ההסברה להתנהגות במצב החירום.
 • הכנות לקליטת מפונים הנאלצים לעזוב את ביתם עקב מצבי חרום ומציאת פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול באוכלוסיות חלשות, קשישים, ובעלי מוגבלות.
 • הפעלת המערך הפסיכולוגי העירוני, פתיחת "מרכזי חוסן" ברחבי העיר לטיפול בנפגעי חרדה הן לפרט והן לקהילה.
 • הבטחת אספקת מים ומזון בכמות המאפשרת המשך קיום סביר.
 • המשך מתן שירותים חיוניים, פינוי אשפה, שירותי בריאות (בשיתוף פעולה עם קופות החולים) שירותי וטרינריה וכו`.

מתקנים לשעת חירום:

מתקני קליטה:

מתקני קליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מגורים זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר, עד למציאת חלופת דיור בעבורם או עד לחזרתם לביתם. בנוסף קיימים מתקני קליטה המשמשים כעתודה ארצית לקליטת מפונים.

מקלטים ומרחבים מוגנים:

על פי חוק התכנון והבניה ישנה חובת בניית מרחב מוגן / מקלט בכל מבנה חדש וזאת משנת 1964. בעיר קיימים מקלטים ציבוריים, אשר הינם בהחזקת העירייה, ומטופלים על ידה באופן שוטף במשך כל השנה. מקלטים אילו משמשים בשגרת היום יום לפעילויות שונות של גופים ציבוריים ועמותות. קיים נוהל בקשה לקבלת מקלט לפעילות ציבורית הנמצא במחלקת הבטחון.
יצירת קשר לתושב: גבי מנהל המקלטים 074-7667602

צופרים:

מערך הצופרים בעיר הוקם בשיתוף פיקוד העורף . הצופרים מאפשרים להתריע לכלל תושבי העיר בשעת חרום (קיים כיסוי לכל שכונות העיר).

מחסן חירום עירוני:

ברשות עיריית ראש העין ציוד חירום והצלה המיועד לתת מענה ראשוני לכל אירוע חריג, עד להגעת כוחות החילוץ של פיקוד העורף ומשטרת ישראל.

למשטרה התקשרו 100
לכיבוי אש התקשרו 102
לחברת החשמל התקשרו 103
למד"א התקשרו 101