תושבים יקרים,

קבוצות הווטסאפ העירוניות נוצרו למענכם לעדכונים בנושאים שונים בעיתות שגרה וחירום.

הצטרפו אלינו ותישארו מעודכנים בזמן אמת!

ההצטרפות הינה עצמאית בלחיצה על הקישורים מטה.

 

הריני מאשר/ת כי הצטרפותי לקבוצת ה"ווטסאפ" העירונית נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי המלאה.

אני מסכים/ה ומאשר/ת לעיריית ראש העין לשלוח לי הודעת/מידע עירוני, לרבות דברי פרסומת וכי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד העירייה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 ("ספאם").

ידוע לי כי העירייה איננה אחראית לטיב/איכות המוצרים/השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים.

ידוע לי כי בכל עת אוכל לצאת מהקבוצה באמצעות לחיצה על לחצן "יציאה מהקבוצה".

הצטרפותי לקבוצה תיחשב כמתן הסכמה מצידי לתנאים.