איתור זכות ברשומות העירייה

 

ת.ז / מספר לקוח

 

שם פרטי ושם משפחה

שם העסק