"בני המקום" - מטרת הפרויקט הינה גיוס תושבי העיר בצו 8 לצורך תגבור משימות האבטחה בעיר ראש העין תחת פיקוד העורף.

להלן עיקרי הקריטריונים להצטרפות:

  • תושב ראש העין בלבד
  • רובאי 03 לכל הפחות
  • פרופיל: 72 ומעלה
  • מוכנות להתנדב ולפעול לכל קריאה של הכוח ככל שיידרש
  • מוכנות להתגייס בצו 8 למילואים לתקופה נדרשת

השיקולים לגיוס ייבחנו ע"י הצבא ע"פ קריטריונים שונים ומגבלות כמות.

המתאימים יגוייסו בצו 8 למילואים ויצויידו בנשק ארוך לפי הצורך וזמינות הציוד.

יחד ננצח!

בשליחת הטופס הריני מאשר/ת כי הפרטים שיוזנו על ידי בטופס יועברו על ידי העירייה לפיקוד העורף.

(9 ספרות)