ראש עיריית ראש העין

שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין
03-9007201/2
054-4940260
03-9008802