מחזיק תיק וועדת הביקורת, חבר בוועדת הכספים, חבר בוועדת המכרזים, חבר בוועדת הביטחון, חבר בוועדה לקידום מעמד האישה, חבר בוועדת התחבורה, מ"מ בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

רז שגיא
מחזיק תיק וועדת הביקורת, חבר וועדות
054-2666766