מחזיק תיק חדשנות ויזמות.
חבר בוועדות: ביטחון וחירום, קידום מעמד הילד, איכות הסביבה, ועדת המשנה לתכנון ובניה, מלגות לסטודנטים, אובדנים ונזקים, קידום מעמד האישה, רווחה, ספורט, חבר ומ"מ מחזיק תיק וועדת תחבורה.
מ"מ בוועדות: כספים, חינוך.

עופר גבאי
מחזיק תיק חדשנות ויזמות
054-6842593