מעודכן נכון לתאריך 1.1.2023

למועצת העיר סמכויות הניתנות לה על פי דין. מועצת העיר מהווה רשות מחוקקת  של העיר, מוסמכת לאשר חוקי עזר בתחומים רבים כגון היטלי פיתוח, שמירת הסדר  והניקיון, פיקוח על בעלי חיים, פיקוח על שילוט ופיקוח על החנייה.

מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה של העירייה המהווה מס ומקור ההכנסה המרכזי של הרשות.

אחד התפקידים המרכזיים של מועצת העיר הוא אישור התקציב השנתי השוטף של העירייה ואישור תקציבים בלתי רגילים של העירייה, המיועדים לפעולה חד  פעמית או לתחום מסוים.

אישור התקציב השנתי של העירייה מהווה כלי עבודה מרכזי וחשוב של  חברי מועצת העיר, באמצעותו יכולים הם להשפיע על פעילותה של העירייה

להסכמים קואליציונים לחץ כאן

יניב שנקר

שלום בן משה

ראש עיריית ראש העין
 

 

 


 

לפרטים נוספים לחץ כאן>>

 

יניב שנקר

 

יניב שנקר

 

יניב שנקר

 

 

 

אבישי גמליאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיגל שיינמן