הדיון שקבוע להיום בוטל ויידחה למועד אחר, תפורסם הודעה בהמשך

בערר אשר הגיש שלמה סמרי, באולם הישיבות ,בצירוף הערה,

נדחה:הדיון שקבוע להיום בוטל יידחה למועד אחר עליו תפורסם הודעה בהמשך בטלפונים: 03-9007282 ו - 054-6640685

פקס: 03-9008823.